Język niemiecki w handlu międzynarodowym

Kurs języka niemieckiego Kraków

Branża handlowa jest branżą, która wymaga od osób, które są w niej zaangażowane zawodowo rozwijania licznych kompetencji interpersonalnych, do których niewątpliwie można zaliczyć znajomość języków obcych. Aktualnym standardem w relacjach międzynarodowych jest posługiwanie się językiem angielskim, który stał się uniwersalnym międzynarodowym językiem. Nie jest to jednak język, który wyczerpuje wymagania pracodawców w zakresie kompetencji językowych. Wiele firm działających w Polsce preferuje u swoich pracowników, a także przyszłych pracowników znajomość języka niemieckiego. Może to tłumaczyć fakt, że kursy języka niemieckiego w Krakowie, w którym zlokalizowane są siedziby międzynarodowych firm, są tak popularne.

Dlaczego język niemiecki jest przydatny na rynku pracy?

Coraz większa ilość chętnych na kursy języka niemieckiego w Krakowie, zwłaszcza wśród osób, które zawodowo związane są z handlem lub z usługami dla biznesu, wynika z tego, że polska gospodarka jest ściśle powiązana z niemiecką. Szacuje się, że połowa wymiany handlowej Polski, jest związana właśnie z niemieckimi firmami. Jako że Niemcy często miewają mocne braki w zakresie kompetencji językowych, sama znajomość angielskiego nie zawsze wystarcza, by nawiązać relację z niemiecką firmą. Biorąc pod uwagę fakt, że wymiana handlowa pomiędzy Polską a Niemcami jest duża, a wszystko wskazuje na to, że będzie się powiększać, język niemiecki będzie nadal dużym atutem dla wielu pracodawców, zwłaszcza korporacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *